Novinky

POZVÁNKA NA AGROSALÓN

Firma AGRIPON - Poniky s.r.o. pozýva obchodných partnerov a zákazníkov na 5. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh AGROSALÓN 2015 na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre 25.-28. marca 2015. V našom výstavnom stánku ste vítaní.

Kontakt

Ing. Milan Králik
info@agripon.sk
+421 (0) 905 626 077

Design and code by Webra.sk
All rights reserved for Agripon s.r.o. 2010

Dodávka a montáž

Dodávka a montáž technológie prebieha podľa zmluvne dohodnutého harmonogramu – typicky v nasledujúcich etapách:

  • výroba a zaistenie subdodávok podľa projektu
  • zriadenie technologie podľa projektu
  • montáž dopravných cest
  • elektroinštalácie
  • simulácie funkčnosti jednotlivých sekcií
  • odskúšanie celej technológie z hľadiska kapacitných požiadaviek
  • previerka elektroinštalácie a riadiaceho systému
  • skúšobná prevádzka a predávanie prevádzkových skúseností