Novinky

POZVÁNKA NA AGROSALÓN

Firma AGRIPON - Poniky s.r.o. pozýva obchodných partnerov a zákazníkov na 5. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh AGROSALÓN 2015 na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre 25.-28. marca 2015. V našom výstavnom stánku ste vítaní.

Kontakt

Ing. Milan Králik
info@agripon.sk
+421 (0) 905 626 077

Design and code by Webra.sk
All rights reserved for Agripon s.r.o. 2010

Porovnanie nákladov na vykurovanie

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie priemerných ročných nákladov na nezateplený rodinných dom s vykurovanou plochou 100 m2.

 

 

Porovnanie výhrevnosti peletiek 

             
Čierne i hnedé uhlie majú pomerne veľký obsah popola (20 - 30 %) a síry  (2 - 5 %)  V peletkách a briketách z biomasy je obsah popola 0,1 % a obsah síry 0,00 %.  Biomasa je CO2 neutrálna, čo znamená, že pri raste spotrebuje toľko CO2 , koľko ho pri spaľovaní unikne do ovzdušia.   Výhrevnosť peletiek  je vyššia ako výhrevnosť hnedého  uhlia a len o málo nižšia ako výhrevnosť čierneho uhlia. Peletky z biomasy  predstavujú teda veľmi kvalitné, výhrevné a čisté palivo, ktoré je veľmi šetrné k životnému prostrediu.  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výhrevnosti peletiek  z biomasy a drevného odpadu, obsahy popola a síry.