Novinky

POZVÁNKA NA AGROSALÓN

Firma AGRIPON - Poniky s.r.o. pozýva obchodných partnerov a zákazníkov na 5. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh AGROSALÓN 2015 na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre 25.-28. marca 2015. V našom výstavnom stánku ste vítaní.

Kontakt

Ing. Milan Králik
info@agripon.sk
+421 (0) 905 626 077

Design and code by Webra.sk
All rights reserved for Agripon s.r.o. 2010

Potenciál využitia a ekonomika linky

Peletizačná linka koncepcie Pro Pelety je určená predovšetkým pre stredného a veľkého poľnohospodára so zameraním na rastlinnú výrobu. Linka je plne automatická s predpokladom stálej obsluhy jedným človekom a s nárazovým využitím už existujúcej, pre iné účely používané manipulačné mechanizácie.

Kapacita linky je zvolená s ohľadom na:

  • minimalizáciu dopravných nákladov – predpokladá zásobovanie z okruhu o polomere 5 – 10 km pri 50% využitia slamy s produkcie v tejto oblasti
  • dostatočnú ekonomickú rentabilitu - predpokladá 100% zamestnateľnosť po dobu celého roku v jednej alebo dvoch zmenách.
  • Ročná kapacita linky pri dvojzmennej prevádzke je cca 2000 ton agropeliet. tzn. že umožňuje dosiahnuť cca 200000 €. tržieb v cenách roku 2009.

Na investičný zámer stavby linky je možné získať až 60% príspevok so štrukturálnych fondov.

Pro Pelety s.r.o. zaisťuje vedľa dodávky linky a zpracovania projektovej dokumentácie aj technické konzultácie, poradenstvo a spracovanie grantového projektu.